IPN Gd 253/5472 t. 2

IPN Gd 253/5472 t. 2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Sm.
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 253/5472 t. 2
Former reference numbers
3957/91/2318, WO. 5/98
Historical reference numbers
Sm. 119/69
File description
Title

Akta w sprawie wznowienia postępowania karnego prowadzonego przeciwko: Henryk Dąbek, imię ojca: Czesław, ur. 21-03-1949 r., oskarżonemu o to, że w dniu 04-01-1969 r. samowolnie opuścił okręt, na którym pełnił służbę wojskową, stacjonujący wówczas w Gdyni, i przebywał poza nim na terenie Ostródy, Szczecina, Lasek (pow. Grójec) oraz Andrzejowa (obecnie osiedle Łodzi) do dnia 02-02-1969 r., tj. o czyny z art. 109 § 1 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Dates
Starting date
1998
Closing date
1998
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
33