IPN Rz 783/1

IPN Rz 783/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 783/1
Opis zawartości
Tytuł

Komunikaty Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentrac. Zarząd Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach, Katowice, nr 1 z 15-03-1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Biuletyn, Druk ciągły

Liczba tomów
1
Liczba stron
8