IPN Kr 890/2 t. 4

IPN Kr 890/2 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 890/2 t. 4
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia przedstawiająca płonące zabudowania gospodarcze, na tle których (według opisu na odwrocie) widać niemieckich żołnierzy w cywilnych przebraniach, wrzucających Żydów do palących się chałup na terenie Bidaczowa.

Opis

Na odwrocie fotografii znajduje się opis w języku francuskim.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania