IPN Kr 883/8

IPN Kr 883/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/8
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące życia i działalności dr Wandy Półtawskiej z lat 1981-1985.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: dokumenty, fotografie, korespondencja, notatki, materiały konferencyjne,, wejściówki.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania