IPN Rz 649/1

IPN Rz 649/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 649/1
Opis zawartości
Tytuł

Cyfrowe kopie zdjęć i dokumentów dot. m.in. pomocy udzielanej przez rodzinę Józefa Barana Herschowi Reichowi w Węgliskach (w pow. łańcuckim) w latach 1942-1944.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
2018
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1