IPN Bi 680/1

IPN Bi 680/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 680/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentacji dotyczącej NSZZ "Solidarność” RI w Sokołach oraz pobicia w dniu 06-12-1990 r. pana Franciszka Duchnowskiego - przewodniczącego NSZZ "Solidarność” RI w Sokołach

Opis

J.a. zawiera: sporządzony przez Zarząd Gminy NSZZ RI „Solidarność” w Sokołach formularz zaproszenia na spotkanie; Statut NSZZ RI "Solidarność”; Statut NSZZ RI "Solidarność" z 19-03-1989 r.; formularz deklaracji członków NSZZ RI "Solidarność"; formularz zaproszenia oraz zaproszenie z dn. 08-07-1990 r. na zebranie wyborcze przewodniczącego ZSZZ RI "Solidarność” podpisane przez Franciszka Duchnowskiego; program zjazdu nadzwyczajnego z dn. 08-07-1990 r.; zaproszenie z dn. 10-09-1990 r. dla Franciszka Duchnowskiego przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność” gminy Sokoły; zaproszenie z dn. 27-12-1990 r. dla Franciszka Duchnowskiego na uroczystości 10 rocznicy powstania NSZZ RI "Solidarność”; pismo Franciszka Duchnowskiego z dn. 09-01-1991 r. kierowane do Prezydenta RP dotyczące anonimu i pobicia w dn. 06-12-1990 r.; postanowienie Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem z dn. 01-02-1991 r. o powołaniu biegłego; Magazyn Kurier Poranny, Dziennik Niezależny nr 58 (303) z 22-24 marca 1991 r. zawierający artykuł dotyczący pobicia Franciszka Duchnowskiego; pismo Prokuratora w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 06-04-1991 r.; pisma z dn. 17-02-1994 r. oraz 26-01-2005 r. dotyczące ubiegania się przez Franciszka Duchnowskiego o pozwolenie na broń gazową; pamiątka z uroczystości poświęcenia w dniu 02-06-1996 r. sztandaru NSZZ „Solidarność” w Łapach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa, Formularz druku, Prasa

Liczba tomów
1
Liczba stron
62