IPN BU 3785/1

IPN BU 3785/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Armia Polska we Francji 1917-1919 (I).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1917
Data końcowa
1919
Posteriora
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
215
Miejsce przechowywania