IPN Rz 663/1

IPN Rz 663/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 663/1
Opis zawartości
Tytuł

Cyfrowe kopie zdjęć i dokumentów dotyczących st. sapera Stanisława Serwańskiego, s. Franciszka, ur. 8-05-1903 r., w l. 1939–1941 więźnia sowieckiego obozu pracy w Krzywym Rogu, od września 1941 r. w Armii Polskiej w ZSRR, później w 10 Batalionie Saperów w 2 Korpusie Polskim. Brał udział w kampanii włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino

Opis

Na płycie znajdują się kopie cyfrowe materiałów archiwalnych, a wśród nich m.in.: Kartka pocztowa wysłana 8-05-1940 r. przez Stanisława Serwańskiego z sowieckiego jenieckiego obozu pracy przymusowej w Krzywym Rogu (w kopalni rudy żelaza) do żony Urszuli; dokumenty i zdjęcia ze służby Stanisława Serwańskiego w Armii Polskiej w ZSRR, w Armii Polskiej na Wschodzie i w 2 Korpusie Polskim PSZ, a wśród nich m.in.: Legitymacja wojskowa strzelca Stanisława Serwańskiego pełniącego służbę w Armii Polskiej w ZSRR, wystawiona w 1942 r., Mały Modlitewnik Żołnierski wydany nakładem Biskupa Polowego WP w Londynie w 1942 r., Broszurka ks. Józefa Jarzębowskiego o modlitwie do Miłosierdzia Bożego, wydana w 1943 r. w Jerozolimie za zezwoleniem Biskupa Polowego WP.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1918
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1