IPN Gd 649/126

IPN Gd 649/126

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/126
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo: Regionalne Biuro Organizacyjne NSZZ "Solidarność" Elbląg, nr 5 z dnia 15-05-1989 r. (fragment, matryca ofsetowa)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Matryca ofsetowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania