IPN Gd 649/122

IPN Gd 649/122

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/122
Opis zawartości
Tytuł

Zmiana. Pismo Solidarność Młodych Stoczni Północnej w Gdańsku, nr 1/88 z 1988 r. (fragment)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Matryca ofsetowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania