IPN Gd 649/118

IPN Gd 649/118

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/118
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja NSZZ "Solidarność" Stoczni Północnej w Gdańsku z 1988 r. (matryce ofsetowe)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Matryca ofsetowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania