IPN Gd 649/117

IPN Gd 649/117

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/117
Opis zawartości
Tytuł

Ulotki sygnowane przez Federację Młodzieży Walczącej z lat 1988-1990 (matryce ofsetowe)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Matryca ofsetowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania