IPN Gd 649/115

IPN Gd 649/115

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 649/115
File description
Title

Publikacja Biura ds. Szkolenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność": Statut Międzynarodowej Federacji Pracowników Handlowych, Biurowych, Wykonujących Wolne Zawody i Pracowników Technicznych oraz Regulamin Kongresu Międzynarodowej Federacji Pracowników Handlowych, Biurowych i Wykonujących Wolne Zawody i Pracowników Technicznych, 1990 r. (matryca ofsetowa)

Abstract
Dates
Starting date
1990
Closing date
1990
Material description
The media type

Matryca ofsetowa

Number of volumes
1