IPN Gd 649/462

IPN Gd 649/462

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/462
Opis zawartości
Tytuł

Ulotki Federacji Młodzieży Walczącej oraz Niepodległościowej Partii "Solidarność" w Gdańsku z lat 1989-1990

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
3
Miejsce przechowywania