IPN Gd 649/98

IPN Gd 649/98

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 649/98
File description
Title

Biuletyn Informacyjny. Pismo Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, nr 12 z dnia 17-11-1980 r.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type
Number of volumes
1