IPN BU 001833/2

IPN BU 001833/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/2
Historical reference numbers
0060/84; 3/2
File description
Title

Postępowania wyjaśniające w sprawie osób które dokonały ucieczki z więzień i aresztów.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego w sprawie dokonania ucieczki z terenu Aresztu Śledczego w Sosnowcu przez tymczasowo aresztowanych: Dariusz Cywiński, imię ojca: Mieczysław, ur. 11-11-1963 r. oraz Dariusz Mróz, imię ojca: Czesław, ur. 16-12-1965 r.; Protokoły przesłuchań skazanych; Sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego ustalającego przyczyny i okoliczności dokonania ucieczki przez skazanego Łucjana Dobrzyńskiego, s. Alfonsa z terenu ODK SW w Suchej w dniu 18-08-1984 r.; Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie ucieczki skazanego Jerzego Winczewskiego, s. Kazimierza z miejsca pracy na zewnątrz Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Dates
Starting date
1984
Closing date
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
141
Place of storage