IPN BU 001833/32

IPN BU 001833/32

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/32
Historical reference numbers
1402; 0017/88
File description
Title

Plany i programy kursów dla pracowników operacyjnych podległych Okręgowym Zarządom Zakładów Karnych.

Abstract

W aktach znajduje się m. in. program kursu podstawowego dla pracowników operacyjnych.

Dates
Starting date
1988
Closing date
1988
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage