IPN BU 001833/22

IPN BU 001833/22

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/22
Historical reference numbers
3/35; 00220/85
File description
Title

Kontrole i plany operacyjnego zabezpieczenia skazanych za przestępstwa niekryminalne.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Plan operacyjnego zabezpieczenia osadzonych za przestępstwa niekryminalne przebywających w Zakładzie Karnym we Wrocławiu; Plan operacyjnego zabezpieczenia osadzonych niekryminalnych przebywających w Areszcie Śledczym we Wrocławiu przed i w czasie wyborów do Sejmu PRL; Plan zabezpieczenia ochronnego oraz utrzymania dyscypliny i porządku wśród skazanych niekryminalnych przebywających w Zakładzie Karnym w Strzelinie; Protokół z kontroli pracy operacyjnej prowadzonej w Areszcie Śledczym w Bielsku; Protokół z kontroli pracy operacyjnej w OZZK w Koszalinie w zakresie rozpoznania i zabezpieczenia zachowań osadzonych niekryminalnych, oceny tego zabezpieczenia, wartości uzyskiwanych informacji i ich wykorzystania; Protokół z kontroli zabezpieczenia operacyjnego osadzonych niekryminalnych w Zakładzie Karnym w Łęczycy.

Dates
Starting date
1985
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage