IPN BU 001833/6

IPN BU 001833/6

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/6
Historical reference numbers
3/13; 0085/84
File description
Title

Plany przedsięwzięć jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Zakładów Karnych w Warszawie w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Plany przedsięwzięć Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie w związku z oczekiwaną amnestią; Korespondencja w sprawie planu przedsięwzięć w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym w Braniewie w okresie od 30-05-1984 do 18-06-1984 r.

Dates
Starting date
1984
Closing date
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage