IPN Gd 1255/1

IPN Gd 1255/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1255/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór legitymacji dot. Józef Meszka, imię ojca: Józef, ur. 28-08-1928 r. (książeczka czeladnicza wystawiona przez Izbę Rzemieślniczą w Bydgoszczy w 1949 r., legitymacja dot. uprawnień do noszenia odznaki „Sprawny do pracy i obrony” wystawiona przez Przewodniczącego Kultury Fizycznej w Katowicach w 1951 r., książeczka wojskowa wystawiona przez Wojskowego Komendanta Rejonowego w Bydgoszczy w 1952 r., legitymacja dot. przynależności do Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników wystawiona w Gdańsku w 1992 r.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1949
Data końcowa
2007
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Legitymacja, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania