IPN Gd 1262/3

IPN Gd 1262/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1262/3
Opis zawartości
Tytuł

Opis techniki prowadzenia nasłuchu rozmów funkcjonariuszy MO w 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2021
Data końcowa
2021
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania