IPN BU 4028/1

IPN BU 4028/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4028/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja dot. m.in. edukacji, pracy zawodowej, działalności naukowej i społecznej Jacka Wilczura za lata 1975-1985.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia, Obiekt nietypowy

Liczba tomów
1
Liczba stron
353
Miejsce przechowywania