IPN Lu 267/1

IPN Lu 267/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 267/1
Historical reference numbers
So 271/63
File description
Title

Kserokopia odpisu wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie przeciwko: Jan Majowski, imię ojca: Józef, ur. 20-10-1940 r.

Dates
Starting date
1999
Closing date
1999
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
4