IPN Lu 676/24

IPN Lu 676/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 676/24
Opis zawartości
Tytuł

Pisma związane z Komitetem Oporu Społecznego - "Zomorządność" i "KOS".

Opis

Teczka zawiera: 1. "KOS" nr 65 (1984), 84 (1984); 2. "Zomorządność" nr 103 (1985) - 104 (1985), 114 (1985), 117 (1985) - 118 (1985).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania