IPN Lu 676/15

IPN Lu 676/15

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 676/15
File description
Title

"Wywrotowiec", "Bóg i Ojczyzna" i "Homo Homini" - pisma komitetów obrony więzionych i prześladowanych za przekonania polityczne.

Abstract

Teczka zawiera: 1."Wywrotowiec". Nieregularne pismo Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie nr 1 (1981); 2. "Bóg i Ojczyzna" nr 3 (1981) - pismo Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Oddział w Lublinie; 3. "Homo homini" nr 10 (1985) - pismo Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za przekonania polityczne "S" Regionu Małopolska.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1985
Material description
The media type
Number of volumes
1