IPN Lu 676/10

IPN Lu 676/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 676/10
Opis zawartości
Tytuł

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Zakładach Azotowych w Puławach.

Opis

Teczka zawiera: nr 15 (1981), 24 (1981) - 27 (1981), 31 (1981).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania