IPN Lu 676/2

IPN Lu 676/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 676/2
Opis zawartości
Tytuł

Dodatek nadzwyczajny do Biuletynu NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego, nr 11(1981) - 13 (1981), 15 (1981), nr z dn. 21-03-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania