IPN Lu 676/1

IPN Lu 676/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 676/1
File description
Title

„Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni”/"Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni”/Biuletyn Związkowy «Wprost» Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność"/„Biuletyn Informacyjny "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego”, nr 2 (1980) - 58 (1981) - niepełna numeracja.

Abstract

Pismo wydawane było od października 1980 r. (nr 1) do 30-11-1981 (nr 58), a jego nazwa ulegała wielokrotnym modyfikacjom. Brak nr: 1, 4, 55.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1