IPN Lu 653/1

IPN Lu 653/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 653/1
File description
Title

Wspomnienia Heleny Misztal wraz z kopiami dokumentów z okresu okupacji dot. jej ojca Franciszka Podstawki - więźnia obozu Stalag II B.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zdjęcie Franciszka Podstawki w mundurze, kopie listów pisanych w 1940 r. oraz kopię pozwolenia na pracę (Arbeitskarte) z 1940 r.

Dates
Starting date
1940
Closing date
2018
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
16