IPN Lu 604/1

IPN Lu 604/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 604/1
File description
Title

Decyzja - zezwolenie na zmianę miejsca zamieszkania w czasie obowiązywania stanu wojennego wydana przez Prezydenta Miasta Lublina w dn. 29-12-1981 r. na nazwisko: Helena Grzesik oraz fotografie przedstawiające: Juliana Grzesika w mundurze żołnierza WP oraz pogrzeb żołnierzy LWP, poległych w 1946 r. w walce z oddziałem Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1