IPN Lu 536/1

IPN Lu 536/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 536/1
Opis zawartości
Tytuł

Informator NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie nr 31, 32, 48, 49 z 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania