IPN Ld 641/57

IPN Ld 641/57

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 641/57
Opis zawartości
Tytuł

Maszynopis uwag Adama Trybusa ps. "Gaj" do opracowania autorstwa Adama Olasika pt. "Z dziejów ruchu oporu na Ziemi Piotrkowskiej podczas okupacji 1939-1945"

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
15
Miejsce przechowywania