IPN Ra 132/1

IPN Ra 132/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ra 132/1
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopie fragmentu wspomnień Henryka Sarny z pobytu w więzieniu w Jaworznie (1952 r.), ze służby wojskowej (1955-1957) w wojskowym korpusie górniczym oraz schematycznych rysunków: celi nr 2 w b. więzieniu przy ul. Reja w Radomiu oraz fragmentu gmachu b. UBP przy ul. Kilińskiego w Radomiu

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1950
Data początkowa
2000
Data końcowa
2000
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Rysunek

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania