IPN Wr 458/80

IPN Wr 458/80

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/80
Opis zawartości
Tytuł

Album zawierający: fotografie, widokówki, obrazki, rysunki ukazujące drogę żołnierza polskiego, chor. Stanisława Tasiemkowskiego od ZSRR przez Bliski Wschód, Ziemię Świętą, Egipt, Włochy do Anglii; legitymacje odznaczeń wojennych m.in. Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino i Gwiazdy Italii; inne materiały

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1935
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
533