IPN Lu 355/1

IPN Lu 355/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 355/1
File description
Title

Fotografie wykonane przez Jana Majowskiego w trakcie wizyty Jana Pawła II w Częstochowie w dniu 04-06-1979 r.

Abstract

Teczka zawiera 13 fotografii oraz 2 karty opisu wydarzeń przedstawionych na w/w zdjęciach.

Dates
Starting date
1979
Closing date
1979
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Number of volumes
1