IPN BU 001833/28

IPN BU 001833/28

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/28
Historical reference numbers
1263; 0079/87
File description
Title

Akta postępowań dyscyplinarnych.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Notatka z doraźnej kontroli zabezpieczenia operacyjnego pawilonu II w Areszcie Śledczym w Szczecinie, przeprowadzonej w związku z dokonana ucieczką w dniu 02-12-1986 r.; Decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego; Sprawozdanie z postępowania dyscyplinarnego przeprowadzonego w OZZK w Szczecinie.

Dates
Starting date
1986
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
15
Place of storage