IPN Bi 709/1

IPN Bi 709/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 709/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór fotografii z lat 1939-1942

Opis

Jednostka zawiera 5 fotografii: Kämpfe bei Zambrow [Walka w Zambrowie] 11-09-1939 r. - format pocztówki; Zambrów [podczas ostrzelania] – płonące miasto - format pocztówki; Stawiski – kościół, 1939 r.? - widoczne pojazdy wojskowe; Friedhof Zloczow - cmentarz Złoczów 1942; Białystok – brama cmentarza żydowskiego (na rewersie pieczątka „Wojewódzki Komitet Żydowski Białystok, dnia…, L.p….”)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
10