IPN BU 4111/24

IPN BU 4111/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4111/24
Opis zawartości
Tytuł

Aktorzy i aktorki sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Opis

Obrazy prezentują aktorów i aktorki sceny Teatru im. S. Jaracza w trakcie przedstawień i prób.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania