IPN Bi 698/2

IPN Bi 698/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 698/2
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów, fotokopii, wydruków fotografii, kopii dot. NSZZ RI „Solidarność” w Kuźnicy oraz kopie notatek p. Bogdana Garkowskiego spisanych w latach 80. i 90. zawierające informacje o historii Kuźnicy i jej mieszkańców z lat 1939-41

Opis

Zbiór dokumentów, fotokopii, wydruków fotografii, kopii dot. NSZZ RI „Solidarność” w Kuźnicy: wydruk fotografii i opisu, na fotografii m.in. Kazimierz Bakun - 1981 Zebranie „Solidarności” RI pod kościołem; lista obecności członków NSZZ RI „Solidarność” ze wsi Wołkusz; wydruk zdjęcia i fotokopie z Wojewódzkiego Zjazdu „Solidarności” Rolników Indywidualnych jesień 1981 r. (od lewej: Bronisław Roszkowski „Orlicz”, p. Kuźma z żoną ze Słomianki, pomiędzy nimi Bogdan Garkowski, Antoni Tumiel ps. „Bil” z Kuźnicy, Karol Stasiulewicz z Nowego Dworu) – 2 szt.; Bogdan Garkowski z mandatem (1 szt.); 2 szt. fotokopii ze Zjazdu NSZZ RI „Solidarność”; NSZZ RI „Solidarność” dożynki w Kuźnicy 1981 r. - wydruk fotografii; wydruk fotografii ze spotkania z kombatantami AK z Białorusi z Zespole Szkół w Kuźnicy 10-11-2016 r. (3 szt.); Białystok Policja Państwowa – wydruk zdjęcia; Józef Snarski z Ludwinopola (Białoruś) – wydruk fotografii; Wesele bratanka Juliana Kundy Gniewińszczyzna (Białoruś) - fotokopia; Karaganda – łagiernicy przy stole wielkanocnym – fotokopia; kopie notatek p. Bogdana Garkowskiego zebrane z opowieści mieszkańców Kuźnicy, spisane w latach 80. i 90.; relacja (świadectwo) złożone przez pana Henryka Głazowskiego (syna kierownika Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w latach 1928-1939) przyjęta przez K. Pawłowskiego w dn. 01-09-2009 r.; kopie dokumentów dot. Antoniego Tumiela

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
2016
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia, Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Liczba stron
101