IPN Gd 625/54

IPN Gd 625/54

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 625/54
Former reference numbers
IPN GK 285/54, SOSł 54, K.Spec. 1010/46, K.Spec. 920/46, Ds.Spec. 1416/45
Historical reference numbers
IV K. 72/46
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Paul Moldenhauer/Moldenhaner, imię ojca: Albert, ur. 27-12-1877 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1940 r. do 1945 r. w Słupsku działał na szkodę robotników przymusowych zatrudnionych w jego gospodarstwie, których obciążał nadmierną pracą i źle odżywiał oraz donosił na nich Gestapo, a także obrażał ich godność narodową słowami „polskie świnie”, tj. o czyn z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1