IPN Kr 800/17

IPN Kr 800/17

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 800/17
Former reference numbers
I-04-02
File description
Title

Materiały dotyczące skarg, zażaleń i próśb o interwencję wnoszonych do Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (WKW ZSL) w Krakowie oraz do powiatowych i gminnych komitetów wykonawczych (PKW, GKW) ZSL z terenu województwa krakowskiego z lat 1954-1956.

Abstract

Kopie materiałów pochodzących z Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie (zespół ZSL, część I z okresu od listopada 1949 r. do czerwca 1975 r. w odniesieniu do województwa krakowskiego).

Dates
Starting date
1954
Closing date
1956
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1