IPN Gd 625/18

IPN Gd 625/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 625/18
Former reference numbers
IPN GK 285/18, SOSł 18, K.Spec. 716/46, Ds.Spec. 1032/46
Historical reference numbers
IV K. 34/46
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: August Schmidt, imię ojca: Herman, ur. 07-08-1894 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do 1945 r. na terenie powiatu miasteckiego pełnił funkcję Blockleitera w NSDAP i uczestniczył w zbrodniczej działalności tej organizacji prowadzonej na szkodę ludności polskiej oraz państwa polskiego, tj. o czyn z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1946
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1