IPN Kr 900/5

IPN Kr 900/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 900/5
Opis zawartości
Tytuł

Listy i kartki pocztowe Michała Marciniaka z lat 1941-1942 adresowane z KL Auschwitz do siostry, Marii Rachwaniec zd. Marciniak.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania