IPN Kr 144/5

IPN Kr 144/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 144/5
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące działalności społecznej i opozycyjnej NSZZ "Solidarność" w Krakowie w latach 1983-1985.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) Odwołanie adwokata A. Buczkowskiego od decyzji Wydziału Społeczno-Administracyjnego w Krakowie z dn. 15-11-1984 r. w sprawie zakazu działalności Inicjatywnego Komitetu Obrony Praw Człowieka w Krakowie; 2) Wniosek z dn. 24-11-1984 r. o uznanie Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Toruniu wraz z deklaracją i decyzją; 3) Wniosek z dnia 04-01-1985 r. o podjęcie umorzonego postępowania w sprawie śmierci Tadeusza Frasia; 4) Skarga Edwarda Nowaka do Dyrektora Naczelnego Huty im. Lenina z dn. 05-12-1984 r.; 5) List z dn. 25-11-1985 r. ks. T. Zaleskiego do Prokuratury Dzielnicowej Kraków-Krowodrza w sprawie jego pobicia; 6) Sentencja wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 04-09-1985 r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia za nieobecność w dniu 1 maja 1985 r. dla Cecylii Elżbiety Aleksander, Zofii Jarosz, Anny Szreder-Malczyk i Władysława Ziaji; 7) Opis ustawy z 14 lipca 1983 r. dot. Urzędzie Spraw Wewnętrznych; 8) Relacja Andrzeja Izdebskiego w/s śmierci mieszkańca Krakowa w okresie stanu wojennego; 9) Karteczka z adresami trzech osób; 10) Materiały Jerzego Wyskiela, brak bliższych danych, 11-01-1985 r.; 11) Apel Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw przemocy; 12) Komunikaty Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw przemocy, 1984-1985, nr 1-11; 13) Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka przeciw przemocy, Pismo do J.E. Prymasa J. Glempa; 14) "Bez Przemocy" - manifest; 15) Dowód nadania przesyłki poleconej do Prokuratury Generalnej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
95
Miejsce przechowywania