IPN Kr 144/3

IPN Kr 144/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 144/3
Opis zawartości
Tytuł

Materiały Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) Uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dn. 21-05-1990 r. w sprawie trybu przyjmowania byłych funkcjonariuszy SB do UOP i in.; 2) Zarządzenie nr 51/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25-06-1990 r. w sprawie przeprowadzenia oceny byłych funkcjonariuszy SB; 3) Decyzja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy b. SB w sprawie mianowania Zbigniewa Fijaka na Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dn. 10-07-1990 r.; 4) Skład Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej (brudnopis); 5) Formularze opinii wystawiane przez Wojewódzką Komisję Kwalifikacyjną - druk; 6) List prof. Jana Widackiego do członków wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych; 7) List Zbigniewa Fijaka do Wojewody Krakowskiego Tadeusza Piekarza z dn. 26-09-1990 r.; 8) List Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej Zbigniewa Fijaka do Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie Pana Józefa Skwierowskiego; 9) Akta śledztwa przeciw Zbigniewowi Fijakowi w sprawie kontynuowania działalności związkowej po 13-12-1981 r. (w tym 61 kserokopii zdjęć); 10) K. Nazarewicz, P. Zaremba,"Cenię pracę ludzi z SB", "Czas Krakowski", 1994; 11) Maszynopis Zbigniewa Fijaka zatytułowany „Po prostu małość”, będący odpowiedzią na artykuł z „Czasu Krakowskiego”; 12) Maszynopis Agaty Wasilenko zatytułowany "Strefa mroku"; 13) Rekomendacja dla p. Urszuli Bialikiewicz wystawiona przez księdza proboszcza Kazimierza Kubika; 14) Pusta koperta z napisem: Andrzej K.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
65
Miejsce przechowywania