IPN Gd 625/143

IPN Gd 625/143

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 625/143
Dawna sygnatura
IPN GK 285/143, SOSł 143, K.Spec. 1023/46, Ds.Spec. 672/46, 252/R/45
Sygnatura wytwórcy
IV K. 161/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Fritz Zieron, imię ojca: August, ur. 13-09-1893 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do 1945 r. na terenie Słupska pełnił funkcję Oberscharführera Narodowosocjalistycznego Korpusu Motorowego [Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, NSKK] oraz należał do NSDAP i uczestniczył w zbrodniczej działalności tych organizacji prowadzonej na szkodę ludności polskiej, jak również państwa polskiego, tj. o czyn z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania