IPN Gd 625/139

IPN Gd 625/139

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 625/139
Former reference numbers
IPN GK 285/139, SOSł 139, K.Spec. 998/46, Ds.Spec. 495/46, Nr 340/KR/45
Historical reference numbers
IV K. 157/46
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Albert Kotwitz, imię ojca: Karol, ur. 23-05-1880 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do 1945 r. na terenie powiatu słupskiego był Ortsgruppenleiterem w organizacji NSDAP i działał na szkodę polskich robotników przymusowych, których bił i zmuszał do ciężkiej pracy, a także obrażał ich godność narodową słowami „polskie świnie”, tj. o czyn z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1