IPN Gd 625/137

IPN Gd 625/137

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 625/137
Former reference numbers
IPN GK 285/137, SOSł 137, K.Spec. 989/46, Ds.Spec. 784/46, Nr 119/R/45
Historical reference numbers
IV K. 155/46
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Albert Schentzow, imię ojca: Gustaw, ur. 11-07-1906 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1940 r. do 1945 r. na terenie powiatu słupskiego był członkiem organizacji NSDAP i uczestniczył w zbrodniczej działalności tej organizacji prowadzonej na szkodę ludności polskiej, a w szczególności nakładał na Polaków kary za brak przyszytej litery „P” na ubraniu, a także za nieprzestrzeganie godziny policyjnej, jak również jako zarządca majątku Grossendorf (ob. Wielka Wieś) w tym samym powiecie bił jeńców wojennych, którzy byli tam przymusowo zatrudnieni, tj. o czyn z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1