IPN Gd 19/102

IPN Gd 19/102

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
K.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 19/102
Dawna sygnatura
K. 397/nieb. 130/46, Knieb. 130/46, K.Spec. 797/46, Ds.Spec. 1005/46
Sygnatura wytwórcy
K. 397/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Augustyn Bach, imię ojca: Jakub, ur. 07-08-1895 r., oskarżonemu o przynależność do niemieckiej organizacji SA w okresie od 1943 r. do 1945 r. na terenie Tuchomia oraz udział w prześladowaniu ludności polskiej, tj. o czyn z art. 1 § 2 dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 10-12-1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1945
Data początkowa
1946
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania