IPN Gd 0215/40

IPN Gd 0215/40

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 0215/40
Sygnatura wytwórcy
0129/84
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły i listy obecności posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku za 1984 r., podczas których omawiano: realizację zadań obrony cywilnej na wypadek wystąpienia konfliktu zbrojnego, stan przygotowań transportu samochodowego i kolejowego do pełnienia zadań na rzecz obronności

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
77
Miejsce przechowywania